Pořežany

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky

Stanislav Kaska

Advent

Pořadatelem adventu v Českých Budějovicích je agentura Art4promotion, která přišla s velmi originální koncepcí uspořádání adventních trhů, do jejichž středu navrhla unikátní ledové kluziště kolem Samsonovy kašny.