Jižní Čechy

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky

Stanislav Kaska

Vrbenské rybníky

Na rybníku Domin v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky v Jihočeském kraji proběhlo rozsáhlé odbahnění. Bahno využijí zemědělci jako hnojivo. Součástí akce byla i úprava hrází, výpustí a ptačích ostrůvků. Podobně rozsáhlý projekt nemá v kraji obdoby.

Státní zámek Hluboká

Na zámku se dozvíte plno zajímavých informací a pocítíte kouzelnou atmosféru starých časů. Čeká na Vás několik prohlídkových tras a skupinky v menším počtu návštěvníků, než tomu bylo v loňském roce.

Most Bechyně

Bechyňský most Duha je unikátní železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz. Železniční kolej je umístěna ve východním okraji vozovky.

Pořežany

První písemná zmínka o Pořežanech je z roku 1379, kdy jsou pod názvem Pozerzran uváděny v berní rule jako součást arcibiskupského panství Týna nad Vltavou. Název obce je odvozen od slova požár – ve významu spáleniště. Požieřany = ves požířanů, tj. lidé žijících na spáleništi. Složitý název obce byl často komelen a nesprávně přepisován.

Koloděje nad Lužnicí

První zmínka o obci Kaladý je z r. 1295. Až do poloviny 16. století je zde uváděn pouze přívoz a krčma. Oboje náleželo panství Březnice. V první polovině 16. století připojili zástavní držitelé Týna nad Vltavou, Čabeličtí ze Soutic, Koloděje k týnskému panství a vybudovali zde poplužní dvůr.

Sluneční svit

Sluneční záření představuje drtivou většinu energie která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, označuje se tento zdroj energie jako obnovitelný. To ovšem neznamená, že se jedná o zdroj bezemisní.

Vyhlídka Baba

Vyhlídka Baba se stala velmi oblíbeným místem na Hlubocku pro všechny lidi, kteří se chtějí “pokochat” krásným a uklidňujícím pohledem. Skála nad řekou Vltavou je ideálním místem pro východ i západ slunce, stejně jako během celého dne.

Kamenný Újezd

Kamenný Újezd, lidově Kameňák, je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba devět kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic. Žije zde přibližně 2 400.

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídel na jihu Čech. Město je rozloženo po obou březích řeky Vltavy, nedaleko jejího soutoku s Lužnicí. Počátky Týna nad Vltavou se datují již do první poloviny XI. století, kdy bylo území v majetku pražského biskupství.