Pořežany

Archiv autora: zkusmo

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky

Vyšatov

Rybník je díky své rozloze největší z vranských rybníků. Je zde zaznamenán výskyt rybáka bahenního, menšího ptáka připomínajícího racka. Okolí rybníka nabízí díky mokřadům a podmáčeným loukám specifickou faunu. Samotný rybník se využívá především k chovu ryb.

Starohaklovský rybník

Starohaklovský rybník je s téměř 45 ha největší rybník na území města České Budějovice. Nachází se na severozápadě města, u Haklových Dvorů, v Českobudějovické pánvi.

Mariina vyhlídka

Mariina skála nebo také Mariina vyhlídka je pískovcový skalnatý kopec v Českosaském Švýcarsku. Nachází se severně nad obcí Jetřichovice a je vysoký 428 metrů nad mořem.

Pravčická brána

Pravčická brána stojí na svém místě odnepaměti. Je výsledkem milióny let trvajícího zvětrávání v méně odolné části skalního masivu, tvořeného kvádrovými pískovci turonského stáří.

Pavilon T

Nový výstavní pavilon T je umístěn v severní části areálu Výstaviště České Budějovice. Jedná se o multifunkční pavilon, který slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu.

Vlakové nádraží

Vlakové nádraží České Budějovice je hlavní železniční stanice a seřaďovací nádraží v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji. Nachází se na křižovatce mezinárodního koridoru vedoucího z Prahy na jih do Lince v Rakousku s několika vnitrostátními linkami.

Hluboká u Borovan

Hluboká u Borovan je vesnice v okrese České Budějovice, je součástí obce Borovany. Nachází se asi 2,8 km na východ od Borovan. Prochází tudy Železniční trať České Budějovice – Gmünd. Je zde evidováno 209 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 373 obyvatel.

Zámek Bechyně

Rozlehlý zámecký komplex, vztyčený na skále nad soutokem Lužnice a říčky Smutné, je výraznou dominantou města Bechyně.

Bechyně

Město Bechyně je známo výrobou keramiky, keramickou školou a lázněmi. Zachovalé historické jádro města představuje od roku 1990 jednu z nejhodnotnějších městských památkových částí v Čechách.