Jižní Čechy

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky

Stanislav Kaska

Vodní nádrž Římov

Římov je vodní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Do užívání byla předána v roce 1977. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Zatopená plocha zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín.

Hrad Zvíkov

Zvíkov je hrad nad vodní nádrží Orlík u soutoku Vltavy s Otavou v okrese Písek. Stojí na skalnaté ostrožně asi jeden kilometr severně od obce Zvíkovské Podhradí v nadmořské výšce 370 m. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu a v návštěvních hodinách je přístupný veřejnosti. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.

Karlův Hrádek

Po dlouhém jednání získalo v roce 2018 město Hluboká nad Vltavou zříceninu loveckého sídla Karla IV Karlův Hrádek do svého majetku. Od té doby vyvíjí nový vlastník veškerou snahu k jeho konzervaci a zachování tak pro další generace. Projektem se zabývají odborníci, radní a další nadšenci a vypracovali koncept na využití tohoto historicky a turisticky zajímavého objektu.

Purkarec

Historie purkareckého spolku Vltavan sahá do dubna 1902. Spolek je od 20. února 1992 registrován pod názvem Spolek Vltavan Purkarec. Při slavnostních příležitostech oblékají členové spolku kroj, který napodobuje uniformu francouzského válečného námořnictva z roku 1848.

Vodní nádrž Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice s Hněvkovickou přehradou je stavba na řece Vltavě vybudovaná v letech 1980–2010. Spolu s Vodním dílem Kořensko jsou Vodní nádrž Hněvkovice stupni Vltavské kaskády. S vlastní betonovou částí přehrady bylo započato v roce 1986 a skončeno v roce 1991.

Malše v Budějcích

Pramení pod jménem Maltsch v Rakousku na severovýchodním úbočí hory Viehberg u obce Sandl, v úseku asi 22 km tvoří státní hranici a u Dolního Dvořiště definitivně vstupuje na území Česka. Z dalších obcí a měst, kterými protéká, jsou to například: Rychnov nad Malší, Kaplice, Římov a Doudleby. Na českém území řeka protéká Soběnovskou vrchovinou, v níž vytváří hluboce zaříznuté, místy až kaňonovité údolí, Kaplickou brázdou a Českobudějovickou pánví. Malše ústí do Vltavy v centru Českých Budějovic.

Branišovský les

Branišovský les se rozkládá mezi českobudějovickým sídlištěm Máj, čtvrtí Zavadilka a obcemi Branišov, Mokré a Třebín. Jižní část přechází v Homolský les, který přiléhá na Letiště České Budějovice. Severovýchodní část lesa je v soudobých mapách označována názvem V Boru, jihozápadní jako Vlčí jáma. Les je známý řadou tragických událostí, pověstí a příběhů popisujících paranormální jevy.

Soutok Vltavy a Lužnice

U obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou, se stékají dvě největší jihočeské řeky, Vltava a Lužnice. Lužnice ústí do Vltavy z pravé strany. Koryta obou řek se výrazně změnila po napuštení přehradní nádrže Orlík v 60. letech 20. století a po vybudování přehradního stupně Kořensko v letech osmdesátých.

Orlík

Nevšední podívanou skýtá orlická vodní nádrž. Díky řízenému poklesu hladiny se ukázaly nejen dlouhé břehy, ale i pozůstatky stařičkých zaplavených domů, jezů a dalších staveb.