Jižní Čechy

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky

Stanislav Kaska

Vodní nádrž Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice s Hněvkovickou přehradou je stavba na řece Vltavě vybudovaná v letech 1980–2010. Spolu s Vodním dílem Kořensko jsou Vodní nádrž Hněvkovice stupni Vltavské kaskády. S vlastní betonovou částí přehrady bylo započato v roce 1986 a skončeno v roce 1991.

Malše v Budějcích

Pramení pod jménem Maltsch v Rakousku na severovýchodním úbočí hory Viehberg u obce Sandl, v úseku asi 22 km tvoří státní hranici a u Dolního Dvořiště definitivně vstupuje na území Česka. Z dalších obcí a měst, kterými protéká, jsou to například: Rychnov nad Malší, Kaplice, Římov a Doudleby. Na českém území řeka protéká Soběnovskou vrchovinou, v níž vytváří hluboce zaříznuté, místy až kaňonovité údolí, Kaplickou brázdou a Českobudějovickou pánví. Malše ústí do Vltavy v centru Českých Budějovic.

Branišovský les

Branišovský les se rozkládá mezi českobudějovickým sídlištěm Máj, čtvrtí Zavadilka a obcemi Branišov, Mokré a Třebín. Jižní část přechází v Homolský les, který přiléhá na Letiště České Budějovice. Severovýchodní část lesa je v soudobých mapách označována názvem V Boru, jihozápadní jako Vlčí jáma. Les je známý řadou tragických událostí, pověstí a příběhů popisujících paranormální jevy.

Soutok Vltavy a Lužnice

U obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou, se stékají dvě největší jihočeské řeky, Vltava a Lužnice. Lužnice ústí do Vltavy z pravé strany. Koryta obou řek se výrazně změnila po napuštení přehradní nádrže Orlík v 60. letech 20. století a po vybudování přehradního stupně Kořensko v letech osmdesátých.

Orlík

Nevšední podívanou skýtá orlická vodní nádrž. Díky řízenému poklesu hladiny se ukázaly nejen dlouhé břehy, ale i pozůstatky stařičkých zaplavených domů, jezů a dalších staveb.

Křtěnov

Velkou cenu v tomto kostele mají gotické fresky v presbytáři s námětem svatomartinské legendy, s postavami Panny Marie ochranitelky, sv. Kateřiny, sv. Maří Magdaleny a Krista nad hrobem. Tyto malby ze 14. či 15. stol. byly odkryty a konzervovány při rekonstrukci kostela nákladem elektrárenské společnosti ČEZ, která vlastní a provozuje těsně sousedící jadernou elektrárnu Temelín.

Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk nad Vltavou je město v Šumavském podhůří na Českokrumluvsku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Žije zde 364 obyvatel. Střed města je vzdálen 23 km jižně od Českého Krumlova a 7 km severovýchodně od Vyššího Brodu.

Lipno

Historie Lipenské přehrady začala při velkých povodních v roce 1890. Jako reakci vydal inženýr Daniel brožuru, ve které poprvé zmínil zřízení menších přehrad po toku Vltavy pro zadržení povodní a záplav, které sužovaly města již dlouhá léta.

Vítkův kámen

Vítkův kámen (též Vítkův hrádek, německy Wittigstein či Wittinghausen) je zřícenina gotického hradu na vrcholu stejnojmenné hory na pravém břehu Lipenské přehrady v okrese Český Krumlov. Zřícenina stojí nad osadou Svatý Tomáš, asi pět kilometrů od Přední Výtoně. Je to nejvýše položený hrad (resp. zřícenina) v Česku (1035 m n. m.)